Obec Hranovnica

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.07.2023
Crz:31.07.2023 12:56
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hranovnica
A/38/2023
80.00 € s DPH Obec Hranovnica Stanislav Mucha 27.07.2023
31.07.2023
Crz:31.07.2023 12:56
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hranovnica
A/345/2023
40.00 € s DPH Obec Hranovnica Anna Lopuchová 25.07.2023
26.07.2023
Crz:26.07.2023 14:28
Zabezpečenie poskytovania odborných poradenských služieb v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu.
PZS/2023/3
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Nemocnica Poprad a.s. 10.07.2023
26.07.2023
Crz:26.07.2023 14:28
Spracovanie osobných údajov Sprostredkovateľom GDPR v nádväznosti na zmluvu PZS/2023/3
SOÚ_PZS_3/2023/GDPR
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Nemocnica Poprad a.s. 10.07.2023
24.07.2023
Crz:24.07.2023 18:28
Projekt "Keď hľadáš novú knihu, nezabúdaj čo si čítal v staršej"
23-514-03888
2000.00 € s DPH Obec Hranovnica Fond na podporu umenia 28.06.2023
18.07.2023
Crz:18.07.2023 10:16
Združená dodávka elektriny - doplnené odberné miesta
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Východoslovenská energetika a. s 13.07.2023
18.07.2023
Crz:18.07.2023 10:16
Doplnenie odberného miesta - č. 586731
č. 5100307504C/2023
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Východoslovenská energetika a. s 16.06.2023
17.07.2023
Crz:17.07.2023 10:54
Predaj časti parc. č. 1193/6 o výmere 118 m2 a vznik novej parc. č. 1193/20
2950.00 € s DPH 3M Property s.r.o., Miloš Kopper Obec Hranovnica 17.07.2023
14.07.2023
Crz:14.07.2023 09:50
Elektroinštalácia MŠ - Hviezdoslavova 325, Hranovnica
32688.43 € s DPH Obec Hranovnica ToP electric, s. r. o., Tomáš Pružinský 21.06.2023
11.07.2023
Crz:11.07.2023 14:28
Prenájom časti pozemku na KN-1166/3
NZ 170/2023
57.25 € s DPH František Horváth a Marta Horváthová Obec Hranovnica 03.07.2023
19.06.2023
Crz:19.06.2023 14:45
Poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
dodatok č. 1 k LZ
0.00 € s DPH Obec Hranovnica 3 W Slovakia, s.r.o. 14.06.2023
19.06.2023
Crz:19.06.2023 14:45
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovovu a o odvádzaní odpad. vôd verejnou kanalizáciou
169/113/23PV
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 19.06.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 17:01
Nájom hrobového miesta - jednohrob
A/237/2023
0.00 € s DPH Janka Hucelová Obec Hranovnica 07.06.2023
06.06.2023
Crz:06.06.2023 10:09
Audit účtovnej závierky 2022, overenie výročnej správy, dodržiavania povinností zákona č. 583/2004
9/2023
3948.00 € s DPH Obec Hranovnica Ing. Daniela Dudová 31.05.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 10:19
Zmena prílohy č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela
0.00 € s DPH Obec Hranovnica FEDAN s. r. o. 17.05.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 826.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 55 56