Obec Hranovnica

Zmluva

Dodatok k zmluve č. 5100307504C/2023

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a. s

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Združená dodávka elektriny - doplnené odberné miesta

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.07.2023

Datum zverejnenia: 18.07.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 24ZVS00008305480 - dodatok.pdf ( veľkosť: 441 KB, aktualizované: Utorok 18. Júl 2023 08:49 )