Obec Hranovnica

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 42/ZoD/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: FEDAN s. r. o.

Adresa dodávateľa: Weberova 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36770396

Predmet zmluvy: Zmena prílohy č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 05.06.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf dodatok Fedan.pdf ( veľkosť: 615,4 KB, aktualizované: Pondelok 05. Jún 2023 09:23 )