Obec Hranovnica

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: 3M Property s.r.o., Miloš Kopper

Adresa objednávateľa: Smetanova 1502/17, 05951 Poprad - Matejovce

IČO objednávateľa: 47184396

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO dodávateľa: 00326224

Predmet zmluvy: Predaj časti parc. č. 1193/6 o výmere 118 m2 a vznik novej parc. č. 1193/20

Zmluvná cena: 2950.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.07.2023

Datum zverejnenia: 17.07.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - 3M Property.pdf ( veľkosť: 128,5 KB, aktualizované: Pondelok 17. Júl 2023 10:22 )