Obec Hranovnica

Zmluva

Nájomná zmluva v zmysle § 663 zákona

Identifikácia

Číslo zmluvy: NZ 170/2023

Názov objednávateľa: František Horváth a Marta Horváthová

Adresa objednávateľa: Mlynská 580/25, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO dodávateľa: 00326224

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku na KN-1166/3

Zmluvná cena: 57.25 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.07.2023

Datum zverejnenia: 11.07.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf NZ170.pdf ( veľkosť: 497,5 KB, aktualizované: Utorok 11. Júl 2023 08:20 )