Obec Hranovnica

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9/2023

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky 2022, overenie výročnej správy, dodržiavania povinností zákona č. 583/2004

Zmluvná cena: 3948.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.05.2023

Datum zverejnenia: 06.06.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf auditorka.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Utorok 06. Jún 2023 08:59 )