Obec Hranovnica

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.02.2023
Crz:16.02.2023 11:25
Doba splatnosti úveru, počet a výška splátok, práva a povinnosti zmluvných strán.
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Toyota Financial Services Slovakia s. r. o. 14.02.2023
13.02.2023
Crz:13.02.2023 12:15
Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe "Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na SNP a Hviezdosl. v obci Hranovnica
9924.00 € s DPH Obec Hranovnica AVARM s. r. o. 07.02.2023
13.02.2023
Crz:13.02.2023 12:16
Externé riadenie projektu ,,Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica. "
11.52 €/hod s DPH Obec Hranovnica Ing. Peter Franko 07.02.2023
13.02.2023
Crz:13.02.2023 12:16
Vypracovanie ,,Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce Hranovnica".
5275.00 € s DPH Obec Hranovnica Ing. arch. Mária Kollárová 10.02.2023
09.02.2023
Crz:09.02.2023 11:53
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
C/7/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Mária Gavalerová 08.02.2023
09.02.2023
Crz:09.02.2023 11:53
Nájom hrobového miesta jednohrobu
C/113/2023
40.00 € s DPH Obec Hranovnica Jozef Roth 08.02.2023
06.02.2023
Crz:06.02.2023 13:51
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí služieb
1/2022
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Slovakantie,s.r.o. 20.12.2022
02.02.2023
Crz:02.02.2023 13:41
Dodatok KZ a zmluva a zriadení vecného bremena
51/KVB/2022/D
2079.00 € s DPH Ingrid Malatinová Obec Hranovnica 12.01.2023
02.02.2023
Crz:02.02.2023 13:41
Dodatok KZ a zmluva o zriadení vecného bremena
D/51/KVB/2022
2079.00 € s DPH Ingrid Malatinová Obec Hranovnica 12.01.2023
02.02.2023
Crz:02.02.2023 15:05
Nájom dvojhrobu
B/286/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová, 01.02.2023
02.02.2023
Crz:02.02.2023 15:05
Nájom dvojhrobu
B/287/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová, 01.02.2023
02.02.2023
Crz:02.02.2023 15:05
Nájom dvojhrobu
B/276/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica Mária Friedmannová 01.02.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - hrobka
B/200/2023
66.65 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Lenka Svitaňová 25.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
C/20/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Lenka Svitaňová 25.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - hrobka
A/266/2023
66.65 € s DPH Obec Hranovnica Viera Ondrušová 26.01.2023
Zobrazených 91 - 105 z celkových 826.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 55 56