Obec Hranovnica

Objednávka

Servisná prehliadka - Kubota M7060

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/139

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Marián Šupa

Adresa dodávateľa: Hollého 164, Veľké Kostoľany

IČO dodávateľa: 11906022

Predmet objednávky: Servisná prehliadka - Kubota M7060

Cena objednávky: 1188.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Alena Hodáková ( referent ekonomického oddelenia )

Dátumy

Dátum objednania: 24.07.2023

Datum zverejnenia: 07.08.2023

Dokumenty