Obec Hranovnica

Objednávka

Použitie čistiaco - sacieho vozidla MAN

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/137

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: CXDX SLOVAKIA

Adresa dodávateľa: Švábovce 161

IČO dodávateľa: 44260903

Predmet objednávky: Použitie čistiaco - sacieho vozidla MAN

Cena objednávky: 201.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Alena Hodáková ( referent ekonomického oddelenia )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2023

Datum zverejnenia: 07.08.2023

Dokumenty