Obec Hranovnica

Objednávka

Vodoinštalačný materiál - objekt - Dom smútku

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/136

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. ,

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet objednávky: Vodoinštalačný materiál - objekt - Dom smútku

Cena objednávky: 204.77 € s DPH

Objednávku vystavil: Alena Hodáková ( referent ekonomického oddelenia )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2023

Datum zverejnenia: 07.08.2023

Dokumenty