Obec Hranovnica

Objednávka

GPS monitoring na II. polrok 2

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/132

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: TLV, s. r. o., Praha

Adresa dodávateľa: U pruhonu 1516/32, Praha

IČO dodávateľa: 26106191

Predmet objednávky: GPS monitoring na II. polrok 2

Cena objednávky: 48.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Jana Šturcelová ( ekonóm OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 03.07.2023

Datum zverejnenia: 17.07.2023

Dokumenty