Obec Hranovnica

Objednávka

Kancelárske potreby - MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/131

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s. r. o., Poprad

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: Kancelárske potreby - MŠ

Cena objednávky: 449.56 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Jana Šturcelová ( ekonóm OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2023

Datum zverejnenia: 17.07.2023

Dokumenty