Obec Hranovnica

Objednávka

Údržba VO a kamerového systému

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/129

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: J&L Slovakia, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Kvetná 39 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 45553505

Predmet objednávky: Údržba VO a kamerového systému

Cena objednávky: 864.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Jana Šturcelová ( ekonóm OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 03.07.2023

Datum zverejnenia: 07.07.2023

Dokumenty