Obec Hranovnica

Objednávka

Dodávka potravín - Púť Muráň - Levoča

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/128

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Mäsovýroba Štefan Knižka

Adresa dodávateľa: Mierové námestie 399 Hranovnica

IČO dodávateľa: 36505323

Predmet objednávky: Dodávka potravín - Púť Muráň - Levoča

Cena objednávky: 231.46 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Jana Šturcelová ( ekonóm OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 29.06.2023

Datum zverejnenia: 07.07.2023

Dokumenty