Obec Hranovnica

Objednávka

Bruska uhlova aku DGA513ZJ

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/127

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ing. Ján Buchanec Technik

Adresa dodávateľa: Jesenského 14, Martin

IČO dodávateľa: 33576009

Predmet objednávky: Bruska uhlova aku DGA513ZJ

Cena objednávky: 197.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Jana Šturcelová ( ekonóm OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 04.07.2023

Datum zverejnenia: 07.07.2023

Dokumenty